Blader

Wil je chatten?

Bel ons gratis +1 (601) 509-1705

Social

Valuta

Taal

Dit is de derde keer dat ik hier iets heb gekocht. Ik ben blij dat ze geweldige ondersteuning hebben, ik heb net mijn FiveM-server geopend.Jennifer G.Shop nu

Algemene Voorwaarden

Welkom bij FiveM Store LLC

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de FiveM Store-website, te vinden op fivem-store.com

FiveM Store LLC is een marktplaats voor het spel 'FiveM', waarvoor modificatiesoftware is Grand Theft Auto V. Wij bieden een platform voor het distribueren en adverteren van eigen gemaakte programma's/digitale producten, genaamd 'scripts' of 'maps'. Deze downloads zijn extensies voor gameservers.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf FiveM-Store.Com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: "klant", "u" en "uw" verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en in overeenstemming is met de algemene voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Aanvaardbaar gebruik beleid

Voor verkopers: De Beleid voor acceptabel gebruik (AUP) geldig is en de producten die u aanbiedt, moeten hieraan voldoen. Een acceptabel gebruiksbeleid (AUP) is een document met beperkingen en praktijken waarmee een gebruiker akkoord moet gaan om toegang te krijgen tot een bedrijfsnetwerk of internet. Veel bedrijven en onderwijsinstellingen eisen dat werknemers of studenten een beleid voor acceptabel gebruik ondertekenen voordat ze een netwerk-ID krijgen. Lees hier meer

Europese geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat toegankelijk is via https://ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Software en licenties

Verkopers die op onze site zijn geregistreerd, kunnen software (scripts, kaarten, mods) voor FiveM uploaden. Terwijl ze dat doen, accepteren ze om op een goede manier te handelen en het auteursrecht en intellectueel eigendom te respecteren. We behouden ons het recht voor om elk product van onze site te verwijderen.

Als platform en marktplaats respecteren we alle auteursrechten en intellectueel eigendom. Als u zeker weet dat uw script/kaart zonder uw toestemming naar onze winkel is geüpload, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Betaalmethoden

We bieden verschillende betaalmethoden: creditcards/betaalkaarten, cryptocurrencies

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door FiveM Store te openen, stemde je ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid van FiveM Store.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gebruikersgegevens voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden in te schakelen om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze partners / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunning

Tenzij anders vermeld, bezitten FiveM Store en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op FiveM Store. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot deze via FiveM Store voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

 • Herpubliceer materiaal van FiveM Store
 • Materiaal van FiveM Store verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal uit FiveM Store reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Herdistribueer inhoud van FiveM Store

Deze overeenkomst vangt aan op de datum van dit persbericht.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. FiveM Store filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website zijn verschenen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van FiveM Store, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is FiveM Store niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

FiveM Store behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

Garandeert u en bevestigt dat:

 • U heeft recht op de reacties op onze website plaatsen en beschikken over alle benodigde vergunningen en toestemmingen om dit te doen;
 • De Commentaren vallen geen enkel intellectueel eigendomsrecht aan, inclusief, maar niet beperkt tot, copyright, patent of handelsmerk van een derde partij;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, beledigend, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt voor het werven of bevorderen van zakelijke of aangepaste of aanwezig commerciële activiteiten of onwettige activiteit.

U verleent FiveM Store hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinks naar onze Content

De volgende organisaties kunnen naar onze Website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlineadvertenties kunnen naar onze website linken op dezelfde manier als ze hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven hebben; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidscentra en liefdadigheidsfondsen, die geen hyperlinks naar onze website hebben.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet onterecht impliceert sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past in de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende typen organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven;
 • dot.com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internet portals;
 • boekhoud-, wet- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen lijken op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van FiveM Store; en (d) de link is in de context van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) betekent niet onterecht sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past in de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar FiveM Store. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door het gebruik van onze corporate naam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die is gekoppeld aan; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website die gekoppeld is aan dat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het is niet toegestaan ​​om het logo van FiveM Store of ander artwork te gebruiken voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze Webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Content Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website ontstaan. Geen enkele link (en) mag op een website worden weergegeven die kan worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die de inbreuk of andere schending van rechten van derden schendt, anderszins schendt of pleit.

Uw privacy

Gelieve te lezen Privacy Policy

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door continu te linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze voorwaarden en koppelingen te volgen.

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet dat deze volledig of nauwkeurig is; evenmin beloven we om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperk of sluit onze of uw aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of bedrog;
 • beperken een van onze of uw schulden op een manier die niet onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan; of
 • sluiten een van onze of uw verplichtingen die niet onder de geldende wetgeving kan worden uitgesloten.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze Sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, uit onrechtmatige daad en uit hoofde van schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Restitutiebeleid / Retourgarantie / Annuleringsbeleid

Onze site belooft de beste service voor onze klanten. Als je niet helemaal tevreden bent met je aankoop, zijn we er om je te helpen. We zijn niet verplicht om restituties aan te bieden, maar we bieden een vrijwillige geld-terug-garantie. Als je problemen hebt met een script, neem dan binnen een dag contact op met de verkoper via het ticketsysteem. Als u niet tot een oplossing komt om het script te laten werken, kunt u een verzoek indienen om uw geld terug te krijgen. Om onze klanten en verkopers te beschermen, beslissen we per geval.

Je hebt 24 uur (vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum/-tijd) om bronnen uit onze winkel te inspecteren, testen en implementeren vanaf de datum waarop je deze hebt ontvangen.
Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet u ons de exacte reden van uw terugbetalingsverzoek geven
Je artikel moet ook de bon of het aankoopbewijs hebben (bestelnummer)
Houd er rekening mee dat er is ondersteuning team om u te helpen in het geval u problemen ondervindt of problemen ondervindt bij het installeren van sommige van onze scripts voordat u een terugbetalingsverzoek indient.

Aankopen worden standaard terugbetaald via de betaalmethode die is gebruikt om de aankoop te doen, maar dit is mogelijk niet altijd mogelijk, afhankelijk van de betaalmethode. U en FiveM Store kunnen ook overeenkomen dat de terugbetaling op een andere manier wordt uitgevoerd. Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd van de terugbetaling afhankelijk is van uw betalingsmethode.

Nadat uw terugbetaling is goedgekeurd en verwerkt, kan het 5-10 dagen duren voordat deze op uw rekening wordt weergegeven. U ontvangt een melding als uw terugbetaling via e-mail is bevestigd.


Gebruiksvoorwaarden van partners

Ons platform biedt ook een partnership programma / affiliate programma aan. Affiliates kunnen percentages van elke verkoop verdienen (20%). Jij accepteert:

 1. Affiliates mogen geen eigen links gebruiken.
 2. Het is affiliates niet toegestaan ​​om inhoud onrechtmatig te adverteren (verkeerde feiten/leugens presenteren).
 3. Uitbetaling is alleen mogelijk via PayPal.
 4. Wij (FiveM Store) behouden ons het recht voor om het aangesloten account op elk moment te sluiten.

Als een geautoriseerde affiliate (Affiliate) van FiveM-Store.Com

, stemt u ermee in zich te houden aan de voorwaarden in deze Overeenkomst (Overeenkomst). Lees de volledige Overeenkomst zorgvuldig door voordat u FiveM-Store.Com registreert en promoot als Affiliate.

Uw deelname aan het programma is uitsluitend bedoeld om legaal reclame te maken voor onze website om commissie te ontvangen op lidmaatschappen en producten die zijn gekocht door personen die via uw eigen website of persoonlijke verwijzingen naar FiveM-Store.Com zijn verwezen.

Door u aan te melden voor het FiveM-Store.Com Affiliate Program (Programma), geeft u aan akkoord te gaan met deze Overeenkomst en de voorwaarden ervan.

Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag

We behouden ons het recht voor om ELKE aanvraag voor een aangesloten programma naar eigen goeddunken goed te keuren of af te wijzen. U heeft geen rechtsmiddel tegen ons voor de afwijzing van uw Affiliate Programma-aanvraag.

Op Maat

De commissies worden eenmaal per maand uitbetaald. Om een ​​Affiliate commissie te laten ontvangen, moet het doorverwezen account minimaal 31 dagen actief blijven.

U kunt zelf niet verwijzen en u ontvangt geen commissie op uw eigen rekeningen.

Betalingen worden alleen verzonden voor transacties die met succes zijn voltooid. Transacties die resulteren in terugboekingen of terugbetalingen worden niet uitbetaald.

Beëindiging

Uw gelieerde aanvraag en status in het Programma kunnen om een ​​van de volgende redenen worden opgeschort of beëindigd:

 • Ongepaste advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks, enz.).
 • Spammen (massale e-mail, massale nieuwsgroeppost, enz.).
 • Adverteren op sites die illegale activiteiten bevatten of promoten.
 • Het niet bekendmaken van de aangesloten relatie voor enige promotie die kwalificeert als een goedkeuring onder bestaande richtlijnen en voorschriften van de Federal Trade Commission, of enige toepasselijke staatswetten.
 • Schending van intellectuele eigendomsrechten. FiveM-Store.Com behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te eisen van degenen die handelsmerken van FiveM-Store.Com gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
 • Het aanbieden van kortingen, coupons of andere vormen van beloofde smeergelden van uw aangesloten commissie als stimulans. Het toevoegen van bonussen of het bundelen van andere producten met FiveM-Store.Com is echter acceptabel.
 • Zelfverwijzingen, frauduleuze transacties, vermoedelijke Affiliate-fraude.

In aanvulling op het voorgaande behoudt FiveM-Store.Com zich het recht voor om een ​​Affiliate-account op elk moment te beëindigen, voor schendingen van deze Overeenkomst of zonder reden.

U mag zowel op uw website als in uw e-mailberichten grafische links en tekstlinks gebruiken. U mag ook adverteren voor de FiveM-Store.Com-site in online en offline rubrieksadvertenties, tijdschriften en kranten.

U mag de door ons verstrekte afbeeldingen en tekst gebruiken, of u mag uw eigen afbeeldingen en tekst maken, zolang deze geschikt worden geacht volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de bepalingen in het gedeelte Beëindiging.

Coupon- en dealsites

FiveM-Store.Com biedt af en toe een kortingsbon aan geselecteerde filialen en aan onze nieuwsbriefabonnees. Als je niet vooraf bent goedgekeurd/een merkbon hebt gekregen, mag je de kortingsbon niet promoten. Hieronder staan ​​de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aangeslotene die de promotie van onze producten overweegt in verband met een deal of kortingsbon:

 • Affiliates mogen geen misleidende tekst gebruiken op affiliate links, knoppen of afbeeldingen om te impliceren dat er iets anders is dan momenteel geautoriseerde deals met de specifieke affiliate.
 • Affiliates mogen niet bieden op FiveM-Store.Com-coupons, FiveM-Store.Com-kortingen of andere uitdrukkingen die impliceren dat er coupons beschikbaar zijn.
 • Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, iframes, frames of andere zichtbare of onzichtbare acties genereren die affiliate-cookies instellen, tenzij de gebruiker een duidelijke en expliciete interesse heeft getoond in het activeren van een specifieke besparing door op een duidelijk gemarkeerde link te klikken, knop of afbeelding voor die specifieke coupon of deal. Uw link moet de bezoeker naar de site van de handelaar sturen.
 • De gebruiker moet informatie en details over coupons/deals/besparingen kunnen zien voordat een affiliate-cookie wordt ingesteld (dwz "klik hier om coupons te zien en een venster naar de verkoperssite te openen" is NIET toegestaan).
 • Affiliate-sites hebben mogelijk geen "Klik voor (of om te zien) Deal/Coupon" of een andere variant, wanneer er geen coupons of deals beschikbaar zijn, en de klik opent de site van de handelaar of plaatst een cookie. Partners met dergelijke tekst op de bestemmingspagina van de handelaar worden onmiddellijk uit het programma verwijderd.

Pay Per Click (PPC)-beleid

PPC-bieden is NIET toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

FiveM-Store.Com is niet aansprakelijk voor indirecte of onopzettelijke schade (inkomstenverlies, commissies) als gevolg van mislukte tracking van partners, verlies van databasebestanden of enig resultaat van opzettelijke schade aan het programma en/of onze website(s). ).

We geven geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het programma en/of de lidmaatschappen of producten die door FiveM-Store.Com worden verkocht. We beweren niet dat de werking van het Programma en/of onze website(s) foutloos zal zijn en we zijn niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen of fouten.

Looptijd van de Overeenkomst

De looptijd van deze Overeenkomst begint bij uw aanvaarding in het Programma en eindigt wanneer uw Affiliate-account wordt beëindigd.

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. Als enige wijziging aan de voorwaarden van deze Overeenkomst voor u onaanvaardbaar is, is uw enige keuze om uw Affiliate-account te beëindigen. Uw voortdurende deelname aan het Programma houdt in dat u elke wijziging accepteert.

schadeloosstelling

De gelieerde onderneming zal FiveM-Store.Com en haar gelieerde en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos stellen en vrijwaren, inclusief degenen die door FiveM-Store.Com zijn gelicentieerd of geautoriseerd om materiaal te verzenden en te distribueren, van alle en alle aansprakelijkheden, schadevergoedingen, boetes, vonnissen, vorderingen, kosten, verliezen en uitgaven (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met enige en alle vorderingen in verband met deze Overeenkomst als gevolg van nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken, het niet bekendmaking of opzettelijk wangedrag van de Affiliate.

Elektronische handtekeningen effectief

De Overeenkomst is een elektronisch contract waarin de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het FiveM-Store.Com-partnerprogramma worden uiteengezet. U geeft aan dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst en alle voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in deze Overeenkomst door het aanvraagproces van FiveM-Store.Com te voltooien. Deze actie creëert een elektronische handtekening die dezelfde rechtskracht en hetzelfde effect heeft als een handgeschreven handtekening.

Geen verborgen kosten

Wij rekenen geen kosten!

Gemakkelijk 30 dagen retour

30 dagen geld-terug-garantie!

Originele bronnen

Bestanden zijn volledig open source!

100% veilig afrekenen

Amazon Pay / cryptovaluta